Projekt „Mały twórca – kreatywny uczeń - wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbrówce”

 

ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ PROJEKTU

„Mały twórca – kreatywny uczeń - wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbrówce”

We wrześniu w Szkole Podstawowej w Dąbrówce rozpoczęła się realizacja projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Obecnie trwa rekrutacja do projektu i ustalanie terminów pierwszych zajęć.

Celem projektu jest podniesienie u 64 uczniów klas 1-7 Szkoły Podstawowej w Dąbrówce kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), w tym zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do 16 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do lipca 2018 roku.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zapewnienie dodatkowych zajęć:

-rozwijających z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, z języka angielskiego

-rozwijających z informatyki, w tym nauki programowania na klockach LEGO

-warsztatów kreatywności

-specjalistycznych z logopedii i socjoterapii

-zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

-terapii Integracji Sensorycznej

-zajęć z przedsiębiorczości

Efektami projektu będzie nabycie kompetencji kluczowych przez uczniów oraz doposażenie szkoły w liczne pomoce dydaktyczne i sprzęt IT.

Projekt realizowany jest prze firmę iTrainer.pl Zofia Domaradzka-Grochowalska w partnerstwie z Gminą Lelis.

Całkowita wartość projektu to 299 293,75 zł, a wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich 239 435,00 zł.

PODATEK

 PODATEK

LOSOWO Z GALERII

OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA

LOKALIZACJA

LOKALIZACJA - KLIKNIJ

 

2019  SP DABROWKA   - © PIXEL