Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

DO KLASY PIERWSZEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWCE

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r.    Nr 67, poz. 329, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.02.2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych     (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232)
 3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014 r. poz. 7 obowiązującą         od 18 stycznia 2014 r.
 4. Statut Szkoły Podstawowej w Dąbrówce.
 5. Dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, w oparciu o dane otrzymane z Urzędu Gminy Lelis przyjmowane są z urzędu.
 6. Na pisemną prośbę (wniosek) rodziców (prawnych opiekunów) skierowaną do dyrektora szkoły, mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami
 7. W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

W publicznych szkołach podstawowych obowiązuje rejonizacja.

Rekrutacji uczniów do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce dokonuje się z zachowaniem następujących zasad:

 1. Klasa pierwsza szkoły podstawowej:
 • urodzone w okresie od 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015,
 • urodzone w 2009 r.
 1. 2.Oddział przedszkolny
  1. Rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte są
  2. Dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, w oparciu o dane otrzymane z Urzędu Gminy Lelisprzyjmowane są z urzędu.
  3. Na pisemną prośbę (wniosek) rodziców (prawnych opiekunów) skierowaną do dyrektora szkoły, przyjmowane są dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami
  4. Zapisu do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie na podstawie dowodu osobistego i aktu urodzenia (dziecko spoza obwodu). Rodzic/ opiekun prawny wypełnia stosowny wniosek (dostępny w sekretariacie szkoły) i się pod nim podpisuje.
  5. Jeżeli liczba wniosków o przyjęcie do I klasy lub do oddziału przedszkolnego przewyższa liczbę miejsc - dyrektor szkoły, w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną w składzie: trzech nauczycieli uczących w szkole.
  6. Zasady naboru wynikają z przepisów Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U.2014,poz.7) z dnia 6 grudnia 2013r.
  7. Liczbę klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych ustala organ prowadzący szkołę.
  8. Kryteria obowiązujące przy zapisie do klas zerowych i pierwszych: dziecko samotnych rodziców, dziecko z rodziny wielodzietnej, dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, dziecko pracownika szkoły, dziecko, którego rodzic pracuje w rejonie szkoły, dziecko posiadające rodzeństwo w szkole, dziecko, które uczęszczało do oddziału zerowego w tutejszej szkole, dziecko niepełnosprawne, dziecko mające niepełnosprawnych rodziców bądź rodzeństwo.
  9. Odwołania dotyczące ustaleń Komisji można składać pisemnie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia list uczniów klas pierwszych i oddziału wychowania przedszkolnego w sekretariacie szkoły, rozpatruje je dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu wakacji.


Dąbrówka, 26.02.2014 r.

PODATEK

 PODATEK

LOSOWO Z GALERII

OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA
OTWARCIE BOISKA

LOKALIZACJA

LOKALIZACJA - KLIKNIJ

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
Dąbrówka 55
07-402 Lelis

Tel. 029 761 71 23
Fax. 029 761 71 23

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2020  SP DABROWKA   - © PIXEL