Mazury

Mazury to region geograficzno-kulturowy, które obejmuje tereny Pojezierza Mazurskiego i Pojezierza Iławskiego.
Mieszkańcy Mazur przez II wojną światową byli w większości protestantami wyznania luterańskiego. Mazury nigdy nie stanowiły odrębnej jednostki administracyjnej ani pod względem kościelnym ani świeckim, dlatego też nie da się ustalić ścisłych granic Mazur.
 Do największych jezior na Mazurach należą Śniardwy, które są największym jeziorem w Polsce, a najwyższym szczytem jest Dylewska Góra.
Jeśli chodzi o pałace i dwory spełniają one funkcję użytkowe, które zwykle położone są w centrum rezydencji z założeniem parkowym.
Natomiast na terenie Warmii i Mazur obecnie znajduję się około 3200 cmentarzy, a najwięcej z nich to cmentarze ewangelicko-augsburskie. Cmentarze wiejskie zazwyczaj znajdziemy przy kościołach, a położenie cmentarzy jest w pięknym krajobrazie kępy drzew, które tworzą zielone alejki.
Obecnie niestety mazurskie cmentarze idą w zapomnienie i zostały zdewastowane wszystkie groby.
Mazury to świetne miejsce na wypoczynek aktywny oraz ten bardziej spokojny. Mamy bardzo bogatą bazę noclegową zaczynając od pokoi gościnnych, a kończąc na hotelach.

Charakterystyczne elementy krajobrazu:

  • przydrożne aleje drzew,
  • pałace oraz dwory z założeniami parkowo-ogrodowymi,
  • mazurskie cmentarze ewangelickie,
  • obiekty dawnych linii kolejowych,
  • charakterystyczne dla regionu są też pozostałości wczesnośredniowiecznych (XI–XII w.) posągów nagrobnych bądź przedstawień bóstw pruskich plemion, tzw. baby pruskie.